0

 
 
คำนวณวัสดุก่อสร้าง 
 

เงื่อนไขการขายสินค้าและบริการ

การสั่งซื้อสินค้า
เมื่อท่านเลือกสินค้า หยิบสินค้าใส่ตะกร้า และยืนยันคำสั่งซื้อสินค้าแล้ว ถือว่าท่านได้เสนอซื้อสินค้าต่อ บริษัทฯตามรายการสินค้าที่เลือก ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อไม่ว่าเหตุผลใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่สินค้ามีจำนวนจำกัด ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ผิดพลาดหรือราคาของสินค้าที่แสดงไม่ถูกต้อง

เมื่อท่านยืนยันคำสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านตกลงว่าข้อมูลในการสั่งซื้อสินค้าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะยอมรับ ปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ข้อมูลและภาพสินค้า เว็บไซต์ https://onlinemarket.tpipolene.co.th ได้แสดงคำอธิบายและรูปภาพของสินค้าและบริการเพื่อให้ท่านใช้ประกอบการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการ ทั้งนี้ สีของภาพที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอีเมลแจ้งมาได้ที่ (support@tpipolene.co.th)

การจัดส่งสินค้าและการคืนสินค้า
บริษัทฯจะดำเนินการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า กรุณาตรวจเช็คสินค้าทันทีเมื่อท่านได้รับสินค้า หากพบข้อผิดพลาด เช่น สินค้าไม่ครบ สินค้าชำรุดเสียหาย จัดส่งสินค้าผิด โปรดปฏิเสธการรับสินค้าทันทีและกรุณาโทรแจ้งพนักงานที่ 022855090 ต่อ 12738

ลูกค้าจะต้องแจ้งบริษัทฯทันทีที่เจ้าหน้าที่ยื่นมอบสินค้าให้กับลูกค้า อีกทั้งควรปฏิเสธการรับสินค้าเพื่อเป็นการคืนสินค้าให้บริษัทฯ หรือลูกค้าจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบผ่านช่องทางการติดต่อ ไลน์ (@tpipl) หรือ เฟสบุ๊คของบริษัทฯ (TPI Polene Pcl.) และต้องนำส่งรูปถ่ายที่ชัดเจนของสินค้าที่มีปัญหาให้ทราบภายในระยะเวลา 7 วันปฏิทินหลังจากได้เซ็นต์รับสินค้า โดยบริษัทฯจะแจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบภายใน 7 วันทำการ โดยสินค้าจะต้องมีเงื่อนไขดังนี้
-สินค้าชำรุด แตกหัก หรือเสียหาย
-ทีมงานจัดส่งสินค้าผิด ไม่ตรงตามที่ลูกค้าได้ทำรายการเข้ามา เช่น ผิดรุ่น ผิดขนาด หรือสีไม่ตรงตามที่สั่งซื้อเป็นต้น
-สินค้าต้องยังไม่มีการเปิดใช้งาน หรือการนำไปใช้ในทางใดๆก็ตาม เช่น ต้องยังไม่ได้นำไปติดตั้ง ยังไม่ได้แกะออกจากบรรจุภัณฑ์

ซึ่งกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินสดให้กับลูกค้า และจะทำการออกใบแจ้งคูปองส่วนลดการซื้อสินค้าเท่ามูลค่าที่ลูกค้าได้ชำระ โดยจะใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการเพื่อพิจารณา

กรณีสินค้าสั่งผลิต หากลูกค้าได้สั่งซื้อและได้มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนและเปลี่ยนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ประเภทการจัดส่งสินค้า
บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ โดยบริษัทฯจะคิดค่าบริการตามที่กำหนดเท่านั้น

เงื่อนไขการได้รับส่วนลด 1.5%
1. ลูกค้าต้องสั่งซื้อสินค้าผ่าน https://onlinemarket.tpipolene.co.th เท่านั้น และ
2. ลูกค้าโอนเงินตามยอดที่ระบบคำนวนเข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่งดังนี้
a. บจก. ทีพีไอ พาณิชย์: ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 747-2-07355-3
b. บจก. ทีพีไอ พาณิชย์: ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 101-244265-0
c. บจก. ทีพีไอ พาณิชย์: ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 036-0-17652-6
d. บจก. ทีพีไอ พาณิชย์: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 064-1-63284-9 และ
3. หลังจากลูกค้าโอนเงินเข้ายังบัญชีธนาคารตามที่ระบุข้อ 2.) ลูกค้าจะต้องนำส่งรูปภาพสการโอนเงินเข้ามายังบัญชีไลน์ @TPIPL (ต้องมีเครื่องหมาย@) พร้อมชื่อ นามสกุล และหมายเลขการสั่งซื้อ (order receipt) เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ
4. เจ้าหน้าที่แอดมินจะแจ้งผลการสั่งซื้อหลังตรวจสอบเสร็จสิ้น
5. กรณีที่ลูกค้าดำเนินการสั่งสินค้าผ่านเจ้าหน้าที่ในไลน์ @TPIPL หรือช่องทางการสั่งซื้อออนไลน์อื่นๆจะไม่ได้รับสิทธิ์ส่วนลด 1.5% แม้จะชำระค่าสินค้าด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุด้านบนก็ตาม
6. กรณีลูกค้าโอนเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ส่งรูปภาพสลิปการโอนเงินค่าสินค้าและข้อมูลตามข้อ3. จะยังไม่ถือว่าการสั่งซื้อเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ลูกค้าจะต้องส่งรายละเอียดตามข้อ3. ถึงจะถือว่าการสั่งซื้อสมบูรณ์
7. กรณีลูกค้าโอนเงินยอดไม่ครบหรือขาด จะถือว่าการสั่งซื้อไม่สมบูรณ์
8.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแก้ไขล่าสุด ณ วันที่ 6/10/63
document version :   1.00   update at :   01/03/2021